top of page

Group

Public·10 members

Comentariu Literar La Poezia Pastor De Fulgi De Ana Blandiana __HOT__O interesantă conjugare lirică a temei somnului în poezia Anei Blandiana este observată de criticul literar Eugen Simion: somnul nu este cu necesitate o prefigurare a morții; e întoarcerea pentru o clipă la ritmul pur al materiei, o zonă de liniște și de plenitudine a pasiunii degajate de forța devastatoare a simțurilor; iubirea își regăsește în acest spațiu chipu-i melancolic, suav, spiritualizat (SSra, I, 336): Adorm, adormi, / Cum stăm cu ochii-nchiși / Părem întinși alături / Doi tineri morți egali./ (...) / Nu te speria, / Pletele noastre vecine / Răsfirate în iarbă / Au început să prindă rădăcini, / În curând frunzele ne vor înveli / În auriul omăt. / Niciodată n-am semănat mai mult, / Aripile ți s-au afundat în țărână / Și nu se mai văd. (Adorm, adormi).
Comentariu Literar La Poezia Pastor De Fulgi De Ana Blandiana


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmiimms.com%2F2u7HCq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1AvaD9_oCodlihJsh0rkXu


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page